Sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenneuudistus tulee ja sen myötä toimintansa aloittavat uudet hyvinvointialueet. On tarpeen, että keskustelua käydään juuri niistä palveluista, jotka tämän myötä siirtyvät hyvinvointialueiden vastuulle. Paljon huomiota keskusteluissa ovat jo saaneet muun muassa lastensuojelu ja mielenterveyspalvelut. Ja hyvä niin, sillä molemmilla aloilla on hälyyttävä osaaja- ja työvoimapula.

Mutta me kannamme lisäksi huolta myös isosta ja merkittävästä asiakasryhmästä, joka ei kuulu varsinaisesti minkään palvelusektorin piiriin. Asiakkaat, joka tarvitsevat pärjätäkseen aikuissosiaalityötä, eivät saa unohtua.

 

Aikuissosiaalityö on tärkeä osa sosiaalipalveluita, mutta sen sisältö ja merkitys tuntuu toisinaan unohtuvan. Liian usein aikuissosiaalityö mielletään vain toimeentulotuen myöntämiseksi tai asunnottomien auttamiseksi. Lopulta kyse on paljon isommasta kokonaisuudesta.

Aikuissosiaalityö, eli ”sossu”, on täynnä juuri niitä ihmisiä, jotka eivät suoraan oikein kuulu mihinkään, tai vastaavasti, jotka kuuluvat vähän kaikkialle. Aikuissosiaalityön asiakkaana on esimerkiksi sellaisia vammaisia henkilöitä, jotka eivät pääse vammaispalveluiden piiriin. Tai sairaita, jotka eivät saa oikeaa hoitoa perusterveydenhuollosta. Tai mielenterveysongelmaisia, jotka eivät saa tai halua apua. Lisäksi asiakkaisiin kuuluu syrjäytyneitä nuoria, kriisiä eläviä ihmisiä tai maahanmuuttajia, jotka eivät kuulu kotoutumisen piiriin. Aikuissosiaalityössä on hyvin monia erilaisia väliinputoajia.

Avun kartoitus alkaa siitä, että sosiaalityöntekijä koostaa asiakkaalle verkostoa, hän vastaa palveluiden kokonaisuudesta ja palveluiden yhteensovittamisesta. Kukaan muu taho ei tätä pirstaleista työtä tee, sillä asiakkaan tarpeita tuetaan muilla toimialoilla pääsääntöisesti oman ammattitehtävän näkökulmasta. Aikuissosiaalityössä kannatellaan sen sijaan hyvin monenlaisia ihmisiä, ihan kaikkia heitä, jotka eivät saa apua mistään muualta.

Kukaan ei saa pudota palveluverkoston ulkopuolelle. Palveluverkostoa on vahvistettava niin, että avun saavat myös ne, kenellä ei ole mitään muuta paikkaa minne mennä.

Blogiteksti on kirjoitettu yhteistyössä kansanedustaja Noora Koponen kanssa Länsiväylään 23.10.2021.