Tiesitkö, että ensi vuoden tammikuussa tehdään merkittäviä päätöksiä sosiaali- ja terveysalalla? Ensimmäisissä aluevaaleissa tullaan valitsemaan uudet aluevaltuutetut, jotka aloittavat valmistelut tulevaa aluehallintoa varten. Sosiaalialan ammattilaisena en voisi kuvitella tärkeämpää paikkaa vaikuttaa kuin tuleva aluevaltuusto.

Aluevaltuusto tulee olemaan Länsi-Uudenmaan (eli myös Espoon) hyvinvointialueen ylin päättävä toimielin. Sen tärkein tehtävä on vastata hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta. Aluevaltuusto asettaa myös aluehallituksen ja muut toimielimet kuten lautakunnat ja valitsee hyvinvointialuejohtajan. 

Nyt tullaan luomaan jotain aivan uutta ja itse uskon että juuri meillä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisilla on erittäin paljon annettavaa. Kutsun ja kannustan sosiaali- ja terveysalan tekijöitä lähtemään rohkeasti ehdolle tulevissa aluevaaleissa. Tässä kehitystyössä tullaan tarvitsemaan monipuolista kokemusta, ideoita ja ajatuksia. 

Sana SOTE saattaa tuoda monelle mielikuvan hammashoidon jonoista tai lääkäriin pääsemisestä. Itselleni sote-ala sekä sote-uudistus on pitkälti ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin huomioimista sekä sosiaalialan näkökulman esille nostamista terveyden ohelle. 

Ihminen on kokonaisuus, johon vaikuttaa sekä fyysinen terveys että psyykkinen terveys, sosiaaliset suhteet, perhesuhteet, taloudellinen tilanne, jaksaminen tai elämänkokemus. Sote-alan työtä ei aina voi tehdä vain yhteen asiaan keskittyen vaan palveluiden kohdentamisen, ajoittamisen ja yhdistämisen tulee olla osana palveluverkostoa.

Sosiaalialan ammattilaisilla on tässä merkittävä rooli myös palveluita kokoavana tahona. Lisäksi sosiaalialan ammattilaisilla on vahva osaaminen ja koulutus siitä, miten ihminen kohdataan, motivoidaan ja saadaan takaisin usko omiin voimiin ja jaksamiseen. 

Terveydenhuollon ammattilaisilla on korvaamatonta osaamista ihmisen terveydestä, niin fyysisestä kuin psyykkisestä, kuntoutumisesta, fyysisestä toimintakyvystä ja hoitomuodoista. Yhdistämällä nämä ammattilaiset, on mahdollista saada entistä parempia ja vaikuttavampia palveluita meille kaikille. 

Kenet sinä haluat päättämään tulevaisuuden sote-palveluista? Nyt on erittäin hyvä aika päättää lähteä ehdokkaaksi aluevaaleissa/aika ilmaista halukkuutensa lähteä ehdokkaaksi aluevaaleihin ja vaikuttaa asiantuntijana siihen minkälaisia tulevaisuuden sote-palvelut ovat! 

Ota yhteyttä niin jutellaan lisää.