Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella vaatii osaavia tekijöitä ja työstään ylpeitä ammattilaisia. Koulutettujen työntekijöiden saatavuus on oleellinen kysymys koko palvelujärjestelmän toimivuuden ja palveluiden saatavuuden kannalta.  

Alan henkilöstöresurssia haastavat runsaat eläköitymiset, alanvaihdot ja väestön ikääntymisen myötä kasvava palvelutarve. Joillakin työpaikoilla kärsitään jo nyt jatkuvasta henkilöstöpulasta, mikä kasvattaa hoito- ja palveluvelkaa. Näitä haasteita on korjattava hyvinvointialueen tulevien päättäjien toimesta, jotta voimme tuottaa yhdenvertaiset sote-palvelut kaikille alueen asukkaille.

Työhyvinvointi on keskeisessä roolissa alan veto- ja pitovoiman näkökulmasta. Työhyvinvointiin investoimisella on vaikutusta asiakastyytyväisyyteen, työntekijöiden vähäisempään vaihtuvuuteen ja sairauspoissaoloihin. Nämä panostukset ovat tärkeitä, sillä nykyisen henkilöstön pysyvyyden ohella tarvitsemme uusia opiskelijoita sekä ammattiin palaajia korvaamaan alalta poistumisen synnyttämiä vajeita. 

Työolojen on edistettävä hyvinvointia ja oltava terveen, turvallisen ja tuottavan työn perusta. Käytännössä tämä tarkoittaa riittäviä resursseja, työkuorman tasaista jakautumista ja normaaleja työvuoroja työaikalain puitteissa. Myös työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksiin ja palkitsemiseen on löydyttävä uusia ratkaisuja. Riittävä perehdytys ja säännöllinen kouluttautuminen auttavat ylläpitämään ammattitaitoa muuttuvassa toimintaympäristössä.

Hyvä ja oikeudenmukainen johtamiskulttuuri tukee työhyvinvointia, mutta myös johtajien ja esihenkilöiden voimavarojen riittävyyteen tulee panostaa. Kaikki esihenkilötehtävissä toimivat tarvitsevat aikaa johtamiseen sekä osaamista ja resursseja onnistumiseen. Vain jaksava ja hyvinvoiva esihenkilö voi auttaa työyhteisöä voimaan hyvin.  

 

Anu Rasinsalo 

Terveydenhuollon ammattilainen 

Aluevaaliehdokas (vihr.) 

 

Hanna Hukari

Sosiaalihuollon ammattilainen

Aluevaaliehdokas (vihr.)

 

Mielipidekirjoitus on julkaistu Länsiväylässä 1.12.2021.